Les 6

Dankbaarheid
Oefenen met
ontvangen

In de vorige les heb je kennisgemaakt met intenties, affirmaties en visualisaties. Tijdens deze les ontdek je hoe belangrijk dankbaarheid is om te kunnen manifesteren. Ook oefen je met ontvangen.

Oefenen met
ontvangen

Les 6

Dankbaarheid

Geven en ontvangen volgens de Wet van Compensatie
Misschien kun je je het principe van kosmische balans nog herinneren, dat in les 2 werd uitgelegd als de Wet van Compensatie. Volgens die wet laten we, met onze bereidheid om te geven, de energie van geven en nemen stromen door het universum. Alles wat je vanuit je hart geeft aan anderen, komt in tienvoud bij je terug. Pas wel op voor overcompensatie: te veel geven zorgt voor disbalans.

Geven is net zo belangrijk als ontvangen
Als je iets geeft, dan is het belangrijk dat je dat onvoorwaardelijk doet. Alleen dan ontstaat er een balans tussen geven en ontvangen en zal de energie in het universum gaan stromen. Geef je iets onder voorwaarden, bijvoorbeeld omdat je er iets voor terug verwacht, werk je het universum juist tegen.

Neem afscheid van wat je niet meer dient om ruimte te scheppen voor wat je laat stralen.

Stel je open om te ontvangen
Om te kunnen ontvangen wat het universum naar je toe stuurt, moet je daarvoor openstaan. Elke dag opnieuw stuurt het universum een schatkist vol geschenken naar je toe. Zie jij die geschenken en schat je ze op waarde? Wanneer je elke ademteug, elke zonnestraal, elke warme ontmoeting, elk leerzaam conflict en elk klein wonder ziet als een geschenk, ben je in staat om te voelen wat het universum naar je toe stuurt. Dan sta je ervoor open om te ontvangen.

Ruimte scheppen om te ontvangen
Soms zul je ruimte moeten scheppen om weer te kunnen ontvangen. Bijvoorbeeld wanneer bepaalde relaties, vriendschappen of verplichtingen je niet gelukkig maken. Door afscheid te nemen van wat je niet meer dient, creëer je ruimte om datgene van het universum te ontvangen wat jou wél laat stralen.

Test: hoe goed ben jij met ontvangen?

Kunnen ontvangen is een belangrijk principe bij het manifesteren van waar je naar verlangt. Er volgt nu een korte test om te kijken hoe goed je kunt ontvangen.

De tekst die je in je notitieboekje schrijft, wordt alleen lokaal, op het apparaat waar je nu op zit, opgeslagen. Handig om de volgende keer terug te kijken!

Schrijf je ervaringen op.

Neem een paar dagen de tijd om deze geef-oefening eigen te maken.

Wat ben jij
bereid te geven?

OEFENING

Onvoorwaardelijk geven: volgens de Wet van Compensatie is dat dé manier om de energie van geven en ontvangen te laten stromen. Daarbij gaat het niet per se om materiële dingen, maar vooral om zaken als aandacht en liefde. Dit is een simpele manier om hiermee te oefenen en te geven aan de wereld om je heen:

Geef minstens één welgemeend compliment aan iemand in je omgeving. Laat bijvoorbeeld aan je hardwerkende collega weten hoe goed hij bezig is, of vertel een geliefde dat je bewondert hoe ze met een bepaalde situatie omgaat. Maak er een gewoonte van om elke dag drie minuten te focussen op wat de mensen in je omgeving goed doen. Of bedenk minstens één hoogtepunt van de dag en sta daar even bij stil.

Schrijf je ervaringen in het notitieboekje. Neem een paar dagen de tijd om je deze geef-oefening eigen te maken.

1
234

Ernst Bohlmeijer en Monique Hulsbergen schreven het boek De kracht van dankbaarheid en onderscheiden acht dankbaarheidsaspecten:

567
8

Scroll
voor
meer

Waardering voor anderen: Vrienden, familie en andere mensen met wie je op dezelfde golflengte zit: waardeer dat je deze mensen om je heen hebt.

Je dankbaarheid tonen: Ben je ergens dankbaar voor? Stuur die dankbaarheid het universum in. Dus schrijf dat lieve briefje of geef die warme omhelzing.

Dankbaarheid die voortkomt uit het besef van vergankelijkheid: Omdat alles in het leven voorbijgaat, is het extra belangrijk om dankbaar te zijn voor het hier en nu.

Positieve vergelijkingen: Als je vergelijkingen maakt met anderen, ga dan uit van het positieve wat jij in je leven hebt; het had slechter kunnen uitpakken.

Acht dankbaarheidsaspecten

Dankbaarheid als persoonlijke eigenschap: Of je nu snel tevreden bent of eerder perfectionistisch, dankbaarheid kun je ontwikkelen. Hoe? Door stil te staan bij de goede dingen in je leven.

Blij zijn met wat je hebt: Stromend water of een dak boven je hoofd is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het universum heeft jou deze dingen geschonken.

Ruimte voor ontzag en verwondering: Door actief om je heen te kijken, krijg je oog voor de kleine wonderen van het leven.

Tevredenheid over je eigen leven: Sta stil bij wat je ervaart en zie daar het positieve van in. Of dat nu een maaltijd, een zonnestraal of het leven an sich is.

Dankbaarheid – in welke vorm dan ook – stuur je automatisch als positieve golf van energie het universum in. Je geeft het universum iets, en door je bereidheid om te geven stel je jezelf open om de energie van het universum te ontvangen.

 ‘Door dankbaarheid te beoefenen slaan we een put in een bron die in potentie oneindig aanwezig is in de wereld: liefde, klein geluk, de seizoenen, spel, creativiteit. En het wonderbaarlijke is dat wat we aanboren zich snel vermenigvuldigt.’
- Ernst Bohlmeijer en Monique Hulsbergen

De kracht van dankbaarheid
De geest is een krachtig instrument waarmee je je leven sturing kunt geven. Denk maar terug aan gedachtenkracht, een begrip dat je in les 2 leerde kennen. Dankbaarheid is onderdeel van gedachtenkracht en werkt volgens het principe ‘alles wat je aandacht geeft, groeit’. Door dankbaar te zijn, geef je aandacht aan alles dat je ontvangt van het universum. Daarmee kom je in een positieve frequentie en flow, zodat je meer mooie dingen naar je toe trekt. Ben je dankbaar, dan denk je makkelijker na over wat je terug kunt doen.

1

2
3


4


5

Tip: Om je ‘dankbaarheidsspier’ te trainen kun je een dankbaarheidsdagboek bijhouden. Kies een notitieboekje waarin je alleen opschrijft waar je dankbaar voor bent. Schrijf zo vaak als je wilt en som zoveel op als je wilt. Neem een paar dagen tot weken de tijd om deze schrijfoefening in de vingers te krijgen. Je kunt net zo veel dagen, weken of maanden met deze oefening door blijven gaan als goed voelt.

Neem een notitieboekje en een pen. Ga vervolgens zitten op een stille plek waar je niet gestoord kunt worden.
Zet een timer op 5 minuten.
Stel jezelf een van de volgende vragen. Kies de vraag die je direct aanspreekt,  om je gedachten te laten stromen:

  • waar ben ik dankbaar voor?

  • wat ging er goed, gisteren of vandaag?

  • waar ben ik blij mee?

  • waar geniet ik van?

Open je notitieboekje en schrijf alle gedachten op die in je opkomen. Denk niet teveel na over de woorden die je op papier zet, of over je schrijfstijl.
Gaat je timer na 5 minuten af en heb je voldoende op papier gezet? Stop dan met schrijven. Stromen je gedachten nog? Ga dan gerust nog even door.

De tekst die je in je notitieboekje schrijft, wordt alleen lokaal, op het apparaat waar je nu op zit, opgeslagen. Handig om de volgende keer terug te kijken!

Schrijf op wat je voelde en
welke thema's er omhoog
kwamen

Waar ben je
dankbaar voor?

OEFENING

Waar ben je dankbaar voor in het leven? Start met deze schrijfoefening aan het einde van een dag en blik terug op alles wat goed ging. Daarnaast mag je ook opschrijven waar je in het algemeen dankbaar voor bent. Deze schrijfoefening werkt het beste wanneer je gewoon begint te schrijven, zonder over elk woord na te denken.

Als je elke ademteug, elke zonnestraal, elke warme ontmoeting en elk leerzaam conflict kunt zien als een geschenk, ben je in staat om te ontvangen wat het universum naar je toe stuurt.

Volgens de Wet van Compensatie laten we de energie van geven en ontvangen stromen als we bereid zijn om onvoorwaardelijk te geven.

De kracht van dankbaarheid is dat alles wat je aandacht geeft, groeit. Door de positieve energie van dankbaarheid het universum in te sturen, stel je jezelf open om energie van het universum te ontvangen.

Dit heb je geleerd in les 6:

Samenvatting

Dankbaarheid

Les 6

Oefenen met
ontvangen
Oefenen met
ontvangen
Dankbaarheid

In de vorige les heb je kennisgemaakt met intenties, affirmaties en visualisaties. Tijdens deze les ontdek je hoe belangrijk dankbaarheid is om te kunnen manifesteren. Ook oefen je met ontvangen.

Les 6

Geven en ontvangen volgens de Wet van Compensatie
Misschien kun je je het principe van kosmische balans nog herinneren, dat in les 2 werd uitgelegd als de Wet van Compensatie. Volgens die wet laten we, met onze bereidheid om te geven, de energie van geven en nemen stromen door het universum. Alles wat je vanuit je hart geeft aan anderen, komt in tienvoud bij je terug. Pas wel op voor overcompensatie: te veel geven zorgt voor disbalans.

Geven is net zo belangrijk als ontvangen
Als je iets geeft, dan is het belangrijk dat je dat onvoorwaardelijk doet. Alleen dan ontstaat er een balans tussen geven en ontvangen en zal de energie in het universum gaan stromen. Geef je iets onder voorwaarden, bijvoorbeeld omdat je er iets voor terug verwacht, werk je het universum juist tegen.

Neem afscheid van wat je niet meer dient om ruimte te scheppen voor wat je laat stralen.

Stel je open om te ontvangen
Om te kunnen ontvangen wat het universum naar je toe stuurt, moet je daarvoor openstaan. Elke dag opnieuw stuurt het universum een schatkist vol geschenken naar je toe. Zie jij die geschenken en schat je ze op waarde? Wanneer je elke ademteug, elke zonnestraal, elke warme ontmoeting, elk leerzaam conflict en elk klein wonder ziet als een geschenk, ben je in staat om te voelen wat het universum naar je toe stuurt. Dan sta je ervoor open om te ontvangen.

Ruimte scheppen om te ontvangen
Soms zul je ruimte moeten scheppen om weer te kunnen ontvangen. Bijvoorbeeld wanneer bepaalde relaties, vriendschappen of verplichtingen je niet gelukkig maken. Door afscheid te nemen van wat je niet meer dient, creëer je ruimte om datgene van het universum te ontvangen wat jou wél laat stralen.

Test: hoe goed ben jij met ontvangen?

Kunnen ontvangen is een belangrijk principe bij het manifesteren van waar je naar verlangt. Er volgt nu een korte test om te kijken hoe goed je kunt ontvangen.

Onvoorwaardelijk geven: volgens de Wet van Compensatie is dat dé manier om de energie van geven en ontvangen te laten stromen. Daarbij gaat het niet per se om materiële dingen, maar vooral om zaken als aandacht en liefde. Dit is een simpele manier om hiermee te oefenen en te geven aan de wereld om je heen:

Geef minstens één welgemeend compliment aan iemand in je omgeving. Laat bijvoorbeeld aan je hardwerkende collega weten hoe goed hij bezig is, of vertel een geliefde dat je bewondert hoe ze met een bepaalde situatie omgaat. Maak er een gewoonte van om elke dag drie minuten te focussen op wat de mensen in je omgeving goed doen. Of bedenk minstens één hoogtepunt van de dag en sta daar even bij stil.

Schrijf je ervaringen in het notitieboekje. Neem een paar dagen de tijd om je deze geef-oefening eigen te maken.

Wat ben jij
bereid te geven?

De tekst die je in je notitieboekje schrijft, wordt alleen lokaal, op het apparaat waar je nu op zit, opgeslagen. Handig om de volgende keer terug te kijken!

OEFENING

Schrijf je ervaringen op.

Neem een paar dagen de tijd om deze geef-oefening eigen te maken.

5
6
7

8

Waardering voor anderen: Vrienden, familie en andere mensen met wie je op dezelfde golflengte zit: waardeer dat je deze mensen om je heen hebt.

Je dankbaarheid tonen: Ben je ergens dankbaar voor? Stuur die dankbaarheid het universum in. Dus schrijf dat lieve briefje of geef die warme omhelzing.

Dankbaarheid die voortkomt uit het besef van vergankelijkheid: Omdat alles in het leven voorbijgaat, is het extra belangrijk om dankbaar te zijn voor het hier en nu.

Positieve vergelijkingen: Als je vergelijkingen maakt met anderen, ga dan uit van het positieve wat jij in je leven hebt; het had slechter kunnen uitpakken.

Dankbaarheid als persoonlijke eigenschap: Of je nu snel tevreden bent of eerder perfectionistisch, dankbaarheid kun je ontwikkelen. Hoe? Door stil te staan bij de goede dingen in je leven.

Blij zijn met wat je hebt: Stromend water of een dak boven je hoofd is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het universum heeft jou deze dingen geschonken.

Ruimte voor ontzag en verwondering: Door actief om je heen te kijken, krijg je oog voor de kleine wonderen van het leven.

Tevredenheid over je eigen leven: Sta stil bij wat je ervaart en zie daar het positieve van in. Of dat nu een maaltijd, een zonnestraal of het leven an sich is.

1


2

3
4

Ernst Bohlmeijer en Monique Hulsbergen schreven het boek De kracht van dankbaarheid en onderscheiden acht dankbaarheidsaspecten:

Acht dankbaarheidsaspecten

Dankbaarheid – in welke vorm dan ook – stuur je automatisch als positieve golf van energie het universum in. Je geeft het universum iets, en door je bereidheid om te geven stel je jezelf open om de energie van het universum te ontvangen.

 ‘Door dankbaarheid te beoefenen slaan we een put in een bron die in potentie oneindig aanwezig is in de wereld: liefde, klein geluk, de seizoenen, spel, creativiteit. En het wonderbaarlijke is dat wat we aanboren zich snel vermenigvuldigt.’
- Ernst Bohlmeijer en Monique Hulsbergen

De kracht van dankbaarheid
De geest is een krachtig instrument waarmee je je leven sturing kunt geven. Denk maar terug aan gedachtenkracht, een begrip dat je in les 2 leerde kennen. Dankbaarheid is onderdeel van gedachtenkracht en werkt volgens het principe ‘alles wat je aandacht geeft, groeit’. Door dankbaar te zijn, geef je aandacht aan alles dat je ontvangt van het universum. Daarmee kom je in een positieve frequentie en flow, zodat je meer mooie dingen naar je toe trekt. Ben je dankbaar, dan denk je makkelijker na over wat je terug kunt doen.

Tip: Om je ‘dankbaarheidsspier’ te trainen kun je een dankbaarheidsdagboek bijhouden. Kies een notitieboekje waarin je alleen opschrijft waar je dankbaar voor bent. Schrijf zo vaak als je wilt en som zoveel op als je wilt. Neem een paar dagen tot weken de tijd om deze schrijfoefening in de vingers te krijgen. Je kunt net zo veel dagen, weken of maanden met deze oefening door blijven gaan als goed voelt.

1


2
3
45

Neem een notitieboekje en een pen. Ga vervolgens zitten op een stille plek waar je niet gestoord kunt worden.
Zet een timer op 5 minuten.
Stel jezelf een van de volgende vragen. Kies de vraag die je direct aanspreekt,  om je gedachten te laten stromen:

  • waar ben ik dankbaar voor?

  • wat ging er goed, gisteren of vandaag?

  • waar ben ik blij mee?

  • waar geniet ik van?

Open je notitieboekje en schrijf alle gedachten op die in je opkomen. Denk niet teveel na over de woorden die je op papier zet, of over je schrijfstijl.
Gaat je timer na 5 minuten af en heb je voldoende op papier gezet? Stop dan met schrijven. Stromen je gedachten nog? Ga dan gerust nog even door.

Waar ben je dankbaar voor in het leven? Start met deze schrijfoefening aan het einde van een dag en blik terug op alles wat goed ging. Daarnaast mag je ook opschrijven waar je in het algemeen dankbaar voor bent. Deze schrijfoefening werkt het beste wanneer je gewoon begint te schrijven, zonder over elk woord na te denken.

Waar ben je
dankbaar voor?

De tekst die je in je notitieboekje schrijft, wordt alleen lokaal, op het apparaat waar je nu op zit, opgeslagen. Handig om de volgende keer terug te kijken!

OEFENING

Schrijf op wat je voelde
en welke thema's er
omhoog kwamen

De kracht van dankbaarheid is dat alles wat je aandacht geeft, groeit. Door de positieve energie van dankbaarheid het universum in te sturen, stel je jezelf open om energie van het universum te ontvangen.

Volgens de Wet van Compensatie laten we de energie van geven en ontvangen stromen als we bereid zijn om onvoorwaardelijk te geven.

Als je elke ademteug, elke zonnestraal, elke warme ontmoeting en elk leerzaam conflict kunt zien als een geschenk, ben je in staat om te ontvangen wat het universum naar je toe stuurt.

Samenvatting